Original Research

Die nut van die "ITPA" vir die spraakterapeut asook 'n ondersoek na die moontlikheid van 'n vertaling en aanpassing by Suid-Afrikaanse omstandighede

Elsie C. Lotter
South African Journal of Communication Disorders | Journal of the South African Speech and Hearing Association: Vol 18, No 1 | a420 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v18i1.420 | © 2019 Elsie C. Lotter | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 17 November 2016 | Published: 31 December 1971

About the author(s)

Elsie C. Lotter, Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (312KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Aangesien die spraakterapeut in Suid-Afrika met twee taalgroepe (Engels en Afrikaans) te doene kry en oor geen kultuur-eie toets vir psigolinguistiese vermoëns beskik nie, is 'n voorlopige ondersoek uitgevoer na die moontlikheid van 'n aanpassing van die ITPA by Suid-Afrikaanse omstandighede, asook 'n vertaling in Afrikaans. 'n Voorlopige vertaling, en wel so direk as moontlik vertaal, is opgestel en toegepas op 'n klein groepie Afrikaans- sprekende kinders, terwyl die oorspronklike ITPA op 'n groepie Engelssprekende kinders toegepas is. Uit die resultate van hierdie voorondersoek het dit duidelik geblyk dat heelwat veranderinge nodig sal wees vir 'n aanpassing en vertaling van die ITPA. Die ideaal is steeds die opstel van 'n eie Suid-Afrikaanse toets.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 339
Total article views: 191


Crossref Citations

No related citations found.