Original Research

'n Palatografies-fotografiese ondersoek van die Afrikaanse konsonantklanke

H.E.C Tesner, E.C. Naudé
South African Journal of Communication Disorders | Vol 25, No 1 | a369 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v25i1.369 | © 1978 H.E.C Tesner, E.C. Naudé | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 November 1978 | Published: 14 November 1978

About the author(s)

H.E.C Tesner, Departement Spraakwetenskap, Spraakheelkunde en Oudiologie, Universiteit van Pretoria, South Africa
E.C. Naudé, Departement Spraakwetenskap, Spraakheelkunde en Oudiologie, Universiteit van Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (161KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Die konsonantartikulasie van een Afrikaanssprekende  proefpersoon  is palatografies-fotografies ondersoek om vas te stel wat die ko-artikulatoriese invloede van verskillende vokaalomgewings op die artikulasiekontakpunt van besondere konsonante is. Afleidings word gemaak met betrekking tot die stabiliteit van-die artikulasiepunt vir die verskillende konsonante. Die verslag word afgesluit met enkele terapeutiese riglyne en aanbevelings vir verdere navorsing.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 808
Total article views: 424


Crossref Citations

No related citations found.