Original Research

Ouditiewe aandag by die voorskoolse kind

Elmarie Niemand
South African Journal of Communication Disorders | Vol 27, No 1 | a361 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v27i1.361 | © 1980 Elmarie Niemand | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 November 1980 | Published: 14 November 1980

About the author(s)

Elmarie Niemand, Departement Spraakwetenskap, Spreekheelkunde en Oudiologie, Universiteit van Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (300KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Daar is met hierdie navorsingsprojek gepoog om 'n duidelike beeld te vorm van ouditiewe aandagsprosessering by die voorskoolse kind. Aangesien ouditiewe aandagsprosessering van groot belang is vir die kind wat skool toe gaan is daar op die groep wat in die daaropvolgende jaar skool toe gaan besluit. 'n Groep van 64 kinders is geselekteer. Daar is gebruik gemaak van 'n gegradeerde ouditiefgerigte  ondersoekprogram wat so saamgestel is dat dit wetenskaplik verantwoordbaar is. In sy geheel gesien dui die navorsingsresultate daarop dat die basiese ontwikkelingsproses van ouditiewe aandagsprosessering op hierdie ouderdom (5;2 tot 5;8) voltooi is. 'n Verdere evaluering van die resultate in terme van die uiteengesette doelstellings van die navorsingsprojek dui daarop dat kinders in hierdie ouderdomsgroep nog soms moeite ondervind om aan 'n ouditiewe sei binne omgewingslawaai aandag te skenk. Bekende seine verhoog die vermoë om aandag te skenk. Daar kon egter nie vir alle aannames wat in die literatuur gemaak word, bewys gevind word nie.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1005
Total article views: 559


Crossref Citations

No related citations found.