Original Research

'n Ondersoek na taalprobleme by leergestremde kinders

Elize de Koker
South African Journal of Communication Disorders | Vol 28, No 1 | a349 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v28i1.349 | © 1981 Elize de Koker | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 11 November 1981 | Published: 11 November 1981

About the author(s)

Elize de Koker, Department Speech Pathology and Audiology, University of the Witwatersrand, South Africa

Full Text:

PDF (250KB)

Abstract

Hierdie studie ondersoek met behulp van die Toets vir Mondelinge Taalproduksie (TMT) (Vorster 1980), die taalvermoens van 'n groep van 30 leergestremde kinders. Resultate het getoon dat, wat betref mondelinge taalproduksie, die eksperimentele leergestremde groep betekenisvol swakker as die normgroep presteer. Die voorkoms en aard van betrokke taalprobleme, asook die nut van die TMT vir gebruik by leergestremde kinders, word bespreek.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2500
Total article views: 754


Crossref Citations

No related citations found.