Original Research

Die voorkomsfrekwensie van oor- en gehoorpatologie by kinders in die afgesonderde gemeenskap van Tshikunda - Malema

Santie Meyer, Carlin van den Berg
South African Journal of Communication Disorders | Vol 32, No 1 | a337 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v32i1.337 | © 2019 Santie Meyer, Carlin van den Berg | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 09 November 2016 | Published: 31 December 1985

About the author(s)

Santie Meyer, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
Carlin van den Berg, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (381KB)

Abstract

Hierdie navorsing het ten doel die bepaling van die aard en voorkoms van oor-en gehoorpatalogie by 'n afgesonderde gemeenskap in Venda. Honderd drie-en-vyftig kinders is aan 'n siftingsprosedure wat uit 'n oor-, neus- en keelondersoek, impedans- en suiwertoonsiftoudiometrie bestaan, onderwerp. Uit die resultate  blyk dit dat 15,2% van die getoetste populasie oor- en gehoorprobleme het. Die patologie wissel van middeloorpatologie (13,4%) tot sensories-neurale patologie (1,8%). Dit wil dus voorkom asof die voorkoms  van oor- en gehoorprobleme onder hierdie bevolking relatief laag is. Dit bevestig vorige navorsing wat bevind dat die algemene gesondheid van hierdie bevolking goed is.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1455
Total article views: 713


Crossref Citations

No related citations found.