Original Research

'n Spektrografiese ontleding van die vokale van Afrikaanssprekende gehoorgestremdes

Santie Meyer
South African Journal of Communication Disorders | Vol 32, No 1 | a334 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v32i1.334 | © 2019 Santie Meyer | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 09 November 2016 | Published: 31 December 1985

About the author(s)

Santie Meyer, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (250KB)

Abstract

Die vokaalproduksie van 'n groep kongenitaal gehoorgestremde seuns is spektrografies ontleed. Die dowe sprekers toon 'n gehoorverlies van 90dB gehoorpeil of swakker in die beste oor, terwyl die hardhorendes 'n gehoorverlies van 70-90dB vertoon. Resultate is met 'n normaalhorende groep vergelyk. Die spektrografiese analise toon aan dat daar statisties betekenisvolle verskille tussen die dowes en normaalhorendes is ten opsigte van vokaalduur (dowe verleng die duur) die fundamentele frekwensie en eerste formantfrekwensie van die normaalhorendes. Die implikasies van hierdie bevindings word vir terapie bespreek.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1286
Total article views: 679


Crossref Citations

No related citations found.