Original Research

Aspekte van tydreëling in normale en verbaal-apraktiese spraak

Matilda de Jager
South African Journal of Communication Disorders | Vol 33, No 1 | a321 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v33i1.321 | © 2019 Matilda de Jager | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 02 November 2016 | Published: 31 December 1986

About the author(s)

Matilda de Jager, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

Untitled

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Die doel van hierdie ondersoek is om inligting te verkry in verband met 'n aspek van tydreeling van spraakproduksie, naamlik segmentele tydsduur in Afrikaans. Vier normale sprekers en 'n apraktiese spreker is as proefpersone gebruik. Uit die resultate blyk dit dat daar wel temporale reëls in Afrikaans voorkom. Deur segmentele tydsduur by die apraktiese spreker te bestudeer, kan verdere insig in die afwyking asook terapieleidrade verkry word.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 122
Total article views: 78


Crossref Citations

No related citations found.