Original Research

Gehoorsiftingresultate van 'n groep Kleurlingleerlinge

Santie Meyer, Marina Hurter, Felicity van Rensburg
South African Journal of Communication Disorders | Vol 34, No 1 | a313 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v34i1.313 | © 2019 Santie Meyer, Marina Hurter, Felicity van Rensburg | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 31 October 2016 | Published: 31 December 1987

About the author(s)

Santie Meyer, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
Marina Hurter, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
Felicity van Rensburg, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (181KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Gehoorsifting wat bestaan het uit suiwertoon- en immitansiesiftingsprosedures is uitgevoer op 201 Graad I-leerlinge in twee laerskole in die Kleurlingwoonbuurt, Eersterust. 15,7% van die ore wat getoets is, het nie voldoen aan die kriteria vir gehoor binne normale perke nie. Daar is gevind dat 2% sensories neurale gehoorverliese en 13,6% middeloortoestande vertoon. Die kinders uit die lae sosioekonomiese omgewing vertoon 'n geringe verhoogde voorkoms van middeloorprobleme volgens die immitansiesiftingstoetse. As gevolg van die stremmende effek van selfs 'n geringe of fluktuerende gehoorverlies op opvoedkundige vordering, word gereelde oudiologiese dienste vir die skole aanbeveel.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 141
Total article views: 107


Crossref Citations

No related citations found.