Original Research

'n Ondersoek na die ekspressiewe kommunikasievermoëns van premature hoërisikokinders

Helene J.E. Smit, Brenda Louw, Isabel C. Uys
South African Journal of Communication Disorders | Vol 34, No 1 | a311 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v34i1.311 | © 2019 Helene J.E. Smit, Brenda Louw, Isabel C. Uys | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 31 October 2016 | Published: 31 December 1987

About the author(s)

Helene J.E. Smit, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
Brenda Louw, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
Isabel C. Uys, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (341KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Die ekspressiewe kommunikasievermoëns van ses Afrikaanssprekende hoërisikokinders tussen die ouderdom dertig tot sewe-en-dertig maande is geevalueer aan die hand van die drie taaldimensies, naamlik taalvorm, taalinhoud en taalgebruik, aangesien kliniese bewyse daarop dui dat vertraagde taalontwikkeling meer algemeen onder premature hoërisikokinders voorkom. 'n Beeld van die ekspressiewe kommunikasievermoens van die kinders is verkry, en daar is gevind dat die proefpersone 'n beperkte ekspressiewe woordeskat sowel as 'n ontwikkelingsagterstand van ekspressiewe kommunikasievermoëns vertoon. Die belang van die rol van die spraakterapeut m die vroeë identifisering, evaluasie, behandeling en opvolg van die kommunikasievermoëns van premature jong kinders, word deur die bevindings van hierdie studie beklemtoon.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 841
Total article views: 471


Crossref Citations

No related citations found.