Original Research

Die aard en voorkoms van middeloorpatologieë in laerskole vir normaalhorende Blanke kinders

Carin Cilliers, Deon P. Rossouw, Santie Meyer, Marina Hurter
South African Journal of Communication Disorders | Vol 35, No 1 | a303 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v35i1.303 | © 2019 Carin Cilliers, Deon P. Rossouw, Santie Meyer, Marina Hurter | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2016 | Published: 31 December 1988

About the author(s)

Carin Cilliers, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
Deon P. Rossouw, Department of Otorhinolaryngology, University of Pretoria, South Africa
Santie Meyer, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
Marina Hurter, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (190KB)

Abstract

Die doel van hierdie studie is om vas te stel wat die aard en voorkoms van middeloorprobleme by graad 1 en 2 Blanke kinders is. Siftingsoudiometrie is op 50 leerlinge (100 ore), in 'n hoë, en 50 leerlinge (100 ore) in 'n lae sosio-ekonomiese omgewing uitgevoer. Alle leerlinge wat 'n eerste oudiometriese siftingsprosedure gefaal het, is aan 'n tweede siftingsprosedure onderwerp. Uit die resultate blyk dit dat 19,5% uitgeval het op die oudiologiese siftingstoetse. 'n Otologiese ondersoek het 8,5% van hierdie kinders geidentifiseer as kinders met middeloorprobleme. Daar was nie statisties beduidende verskille tussen die verskillende sosio-ekonomiese groepe nie.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1388
Total article views: 865


Crossref Citations

No related citations found.