Original Research

Kurrikulumontwikkeling vir spraak-taalterapie en oudiologie: Basis en beginsels

S. R. Hugo, I. C. Uys
South African Journal of Communication Disorders | Vol 37, No 1 | a292 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v37i1.292 | © 2019 S. R. Hugo, I. C. Uys | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 October 2016 | Published: 31 December 1990

About the author(s)

S. R. Hugo, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa
I. C. Uys, Department of Speech Pathology and Audiology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (252KB)

Abstract

Dit is die doel van hierdie artikel om 'n kort weergawe te gee van die belangrikste beginsels wat die basis van kurrikulumontwikkeling vir Spraak-Taalterapie en Oudiologie vorm. Daar is veral ingegaan op die feit dat beroepeise sondanig ontwikkel dat 'n horisontale beroepstruktyyr nie langer voldoen aan die multikulturele, meertalige RSA-samelewing nie. Dit is derhalwe nodig om te besin oor die instelling van alternatiewe opleidingsmoontlikhede soos diploma-opleiding vir tegnici, sertifikaatpragramme vir gemeenskaprehabilitasiewerkers en beroepsgerigte magisteropleiding. In samehang hiermee het beroepsfunksies só uitgebrei dat aspekte soos rekenaargeletterdheid, betuursfunksies, gemeenskapsdiens en konsultasie 'n veel groter rol in die kurrikulum behoort te speel as wat tans die geval is.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1480
Total article views: 656


Crossref Citations

No related citations found.