Original Research

Stemprobleme by enkele groepe professionele stemgebruikers: Implikasies vir voorkoming

Anita van der Merwe, Marita van Tonder, Estelle Pretorius, Helga Crous
South African Journal of Communication Disorders | Vol 43, No 1 | a237 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v43i1.237 | © 2019 Anita van der Merwe, Marita van Tonder, Estelle Pretorius, Helga Crous | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 14 October 2016 | Published: 31 December 1996

About the author(s)

Anita van der Merwe, Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa
Marita van Tonder, Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa
Estelle Pretorius, Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa
Helga Crous, Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (280KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Primere voorkoming van kommunikasieafwykings word toenemend 'n belangrike beroepsfunksie van die spraak-taalterapeut. Funksionele stemhiperfunksie wat dikwels voorkom by professionele stemgebruikers kan voorkom word. In hierdie artikel word gesamentlik verslag gedoen oor drie onafhanklike ondersoeke na stemprobleme by drie groepe professionele stemgebruikers. Daar het 183 persone in onderwysprofessies, 50 predikante en 20 sangers aan die studie deelgeneem en die inligting is versamel met vraelyste. Die resultate toon aan dat stemprobleme en simptome van stemprobleme by al drie groepe voorkom, dat hulle weinig kennis oor die onderwerp het, hulself blootstel aan risikofaktore en nie hul stemme konserveer nie. Riglyne vir voorkomingsonderrig word verskaf.

Keywords

stemprobleme; professionele stemgebruikers; stemhiperfunksie; voorkoming

Metrics

Total abstract views: 506
Total article views: 268


Crossref Citations

No related citations found.