Original Research

Spraakdiskriminasie by bejaarde gehoorapparaatgebruikers

Liza van Wyk, Isabel Uys, Maggi Soer
South African Journal of Communication Disorders | Vol 44, No 1 | a231 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajcd.v44i1.231 | © 2019 Liza van Wyk, Isabel Uys | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 12 October 2016 | Published: 31 December 1997

About the author(s)

Liza van Wyk, Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa
Isabel Uys, Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa
Maggi Soer, Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (297KB)

Abstract

In hierdie studie is die invloed van veroudering op die spraakdiskriminasievermoe van bejaarde gehoorapparaatgebruikers ondersoek. 'n Opname-metode is gebruik en dertig proefpersone, met dieselfde graad van perifere gehoorafname, is in twee groepe van vyftien persone elk verdeel. Groep 1 het bestaan uit bejaarde gehoorapparaatgebruikers wat geen of geringe spraakdiskriminasieprobleme ervaar, terwyl Groep 2 ernstige spraakdiskriminasieprobleme ervaar. 'n Verskeidenheid toetse, naamlik die Sintetiese Sinsidentifikasietoets, die Verspringende Spondeewoordtoets en die aanbieding van monosillabiese woorde tesame met 'n ipsi-kompeterende spraakboodskap, is gebruik om hul spraakdiskriminasievermoe in verskillende luistersituasies te bepaal. 'n Selfevaluasieskaal is ook deur die bejaardes voltooi.Die resultate van hierdie studie toon dat die verouderingsproses en die effek hiervan op veral sentrale ouditiewe prosessering, bydra tot die kompleksiteit en uiteenlopendheid van bejaarde gehoorapparaatgebruikers se spraakdiskriminasieprobleme. Die resultate beklemtoon verder die noodsaaklikheid van volledige intervensieprogramme vir bejaarde gehoorapparaatgebruikers.

Keywords

spraakdiskriminasie; bejaarde gehoorapparaatgebruikers; sentrale ouditiewe prosessering

Metrics

Total abstract views: 1261
Total article views: 553


Crossref Citations

No related citations found.